Nabídka-Angebot

Kniha Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: Poutní místo a jeho patroni

Kniha Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: Poutní místo a jeho patroni
Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: Poutní místo a jeho patroni Kniha představuje první česky psaný souhrnný výklad dějin Hejnic, mariánského poutního místa, kde byla od středověku uctívána Panna Marie. Stručná historie této lokality v Jizerských horách na severu Čech je podána od 14. do…
 
 

Das Buch: Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf: Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren

Das Buch: Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf: Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren
Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf: Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren  In diesem Buch wird erstmalig umfassend die Geschichte des nordböhmischen Marien-Wallfahrtsortes Haindorf/Hejnice vom 14. bis zum 20. Jahrhundert in deutscher und in tschechischer Sprache behandelt….
 
 

Pamětní medaile k 85. výročí úmrtí Franze Clam-Gallase

Pamětní medaile k 85. výročí úmrtí Franze Clam-Gallase
Dovolujeme si vám nabídnout exkluzivní pamětní medaili, která vnikla k 85. výročí úmrtí Franze hraběte Clam-Gallase. Jedinečné umělecké dílo akademické sochaře Jana Lukáše nabízíme v provedení pakfong (raženo bylo 80 ks) a stříbro (raženo bylo 20 ks). Medaile je uložena v ručně vyrobené etují…
 
 

Erinnerungsmedaille zum 85. Jahrestag des Todes von Graf Franz von Clam-Gallas

Erinnerungsmedaille zum 85. Jahrestag des Todes von Graf Franz von Clam-Gallas
Wir erlauben uns Ihnen eine exklusive Erinnerungsmedaille, welche zum 85. Jahrestag des Todes von Graf Franz von Clam-Gallas geprägt wurde, anzubieten. Das einmalige Kunstwerk vom akademischen Bildhauer Jan Lukáš bieten wir in zwei Ausführungen an: Packfong (Auflage 80 Stk.) und Silber (Auflage 20…