Nadační fond Clam-Gallas

Nadační fond se zřizuje s odkazem na působení rodů Gallasů a Clam-Gallasů. Ve svém účelu chce nadační fond především navázat na dílo Franze hraběte Clam-Gallase, a to prostřednictvím následujících oblastí působení:

 

  • kulturní a kulturněspolečenské aktivity,
  • charitativní činnost,
  • podpora vzdělávání,
  • podpora vědy a výzkumu,
  • vydavatelská činnost,
  • péče o nehmotné i hmotné dědictví rodů Gallasů a Clam-Gallasů.

Zakladatelé
Christine Edina Kelly MSc.
Agathe Maria Széchényi
Frýdlantsko, z.s.

Správní rada
Christine Edina Kelly MSc. – předsedkyně
Agathe Maria Széchényi – místopředsedkyně
Eugen Széchényi
PhDr. Jan Heinzl – jednatel