Stránka je ve výstavbě.

Nadační fond Clam-Gallas

Nadační fond se zřizuje s odkazem na působení rodů Gallasů a Clam-Gallasů. Ve svém účelu chce nadační fond především navázat na dílo Franze hraběte Clam-Gallase, a to prostřednictvím následujících oblastí působení:

 

  • kulturní a kulturněspolečenské aktivity,
  • charitativní činnost,
  • podpora vzdělávání,
  • podpora vědy a výzkumu,
  • vydavatelská činnost,
  • péče o nehmotné i hmotné dědictví rodů Gallasů a Clam-Gallasů.

Zakladatelé
Christine Edina Kelly MSc.
Agathe Maria Széchényi
Frýdlantsko, z.s.

Správní rada
Christine Edina Kelly MSc. – předsedkyně
Agathe Maria Széchényi – místopředsedkyně
Eugen Széchényi
PhDr. Jan Heinzl – jednatel

Franz hrabě Clam-Gallas

V létě roku 1854, se na libereckém zámku narodil Klotildě hraběnce Clam-Gallasové, rozené Dietrichsteinové, a Eduardu syn František. Dětství prožil na rodových sídlech v Čechách a v Rakousku, kde byl vychováván přísnou anglickou vychovatelkou k pokoře a střídmosti. Univerzitní vzdělání získal v oborech právo a historie. František vyrostl v osobnost, na kterou se nezapomíná, a když po smrti svého otce přebírá rozsáhlý majetek, necítí se jako jeho vlastník, nýbrž jen dočasný správce a opatrovatel pro další generace. Jeho velkým zájmem byla příroda a především lesy Jizerských hor, které miloval a jejichž správě se věnoval teoreticky i prakticky. Sám sportovně založený rád jezdil na koni a v zimě na běžkách. Hrál tenis a provozoval další sporty. Patřil mezi první motoristy v českých zemích a u vídeňského dvora byl ctěn již jako mladý gentleman, což dokládá, že si jej v roce 1884 vybrala císařovna Alžběta, aby ji doprovázel na cestě do Anglie. V roce 1882 se ve Vídni oženil s Marií hraběnkou Hoyosovou, která mu porodila sedm dcer. Byl milujícím otcem smířeným s tím, že je posledním svého rodu. Byl osobností, která pro rodinu i zdejší obyvatele znamenala mnoho. Ne však proto, že byl šlechticem a posledním mužem svého rodu, ale proto, jaký byl. Jeho dobré srdce, laskavý humor i moudrost byly tím, co jej charakterizovalo…