Stiftungsfonds Clam-Gallas

Der Stiftungsfonds ist mit Nachlass an das Wirken des Geschlechts von Gallas und Clam-Gallas gegründet. In seinen Zwecken will der Stiftungsfond vor allem an das Werk des Grafen Franz von Clam-Gallas anbinden und das vor allem auf Gebieten wie folgt:

 

  • kulturelle und kultur-gesellschaftliche Aktivitäten,
  • caritative Tätigkeit,
  • Förderung der Bildung,
  • Förderung von Wissenschaft und Forschung,
  • Verlagsaktivitäten,
  • Pflege immaterieller und materieller Erbschaft des Geschlechts von Gallas und Clam-Gallas.

Gründer
Christine Edina Kelly MSc.
Agathe Maria Széchényi
Frýdlantsko, z.s.

Verwaltungsrat
Christine Edina Kelly MSc. – Vorsitzenderin
Agathe Maria Széchényi – Stellvertreterin
Eugen Széchényi
PhDr. Jan Heinzl – Geschäftsführer

Franz hrabě Clam-Gallas

V létě roku 1854, se na libereckém zámku narodil Klotildě hraběnce Clam-Gallasové, rozené Dietrichsteinové, a Eduardu syn František. Dětství prožil na rodových sídlech v Čechách a v Rakousku, kde byl vychováván přísnou anglickou vychovatelkou k pokoře a střídmosti. Univerzitní vzdělání získal v oborech právo a historie. František vyrostl v osobnost, na kterou se nezapomíná, a když po smrti svého otce přebírá rozsáhlý majetek, necítí se jako jeho vlastník, nýbrž jen dočasný správce a opatrovatel pro další generace. Jeho velkým zájmem byla příroda a především lesy Jizerských hor, které miloval a jejichž správě se věnoval teoreticky i prakticky. Sám sportovně založený rád jezdil na koni a v zimě na běžkách. Hrál tenis a provozoval další sporty. Patřil mezi první motoristy v českých zemích a u vídeňského dvora byl ctěn již jako mladý gentleman, což dokládá, že si jej v roce 1884 vybrala císařovna Alžběta, aby ji doprovázel na cestě do Anglie. V roce 1882 se ve Vídni oženil s Marií hraběnkou Hoyosovou, která mu porodila sedm dcer. Byl milujícím otcem smířeným s tím, že je posledním svého rodu. Byl osobností, která pro rodinu i zdejší obyvatele znamenala mnoho. Ne však proto, že byl šlechticem a posledním mužem svého rodu, ale proto, jaký byl. Jeho dobré srdce, laskavý humor i moudrost byly tím, co jej charakterizovalo…